Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 25 sierpnia 2020 r. – IV aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja 25.08.2020 Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji …

Więcej

EKO Z TWOJĄ WOLĄ

Realizacja dzielnicowego programu edukacji ekologicznej OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Więcej