Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Plan pracy, projekty

Pracujemy w oparciu o programy

 

1.    „Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie”.
2.    Roczny plan pracy 2023_24   pobierz
3.    Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.
4.    Program edukacji matematycznej „Dziecięca Matematyka” aut. E. Gruszczyk-Kolczyńska.
5.    Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich „Dobry Start” aut. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka.
6.    Program wychowania przedszkolnego „Od zabawy do nauki” aut. D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora-Banasiuk.
7. Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” aut. M. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek.
8. Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” aut. J. Wasilewska.
9. „Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” aut. K. Wojciechowska, K. Wichrowska, O. Wysłowska.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH/INNOWACJACH

 

1. „Program zbiórki zużytych baterii i akumulatorów”
Nasza placówka jest uczestnikiem „Programu Szkolnego REBA – zbiórki zużytych baterii i akumulatorów”
Program ten ma na celu zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Polega na zbieraniu przez placówki oświatowe zużytych baterii i akumulatorów do specjalnego pojemnika dostarczonego przez REBA.

2. Projekt „Legendami zwiedzamy Polskę” – czytanie legend z różnych regionów i miast Polski – wykorzystanie teatrzyku Kamishibai.

3. Akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”.

4. Projekt „Jaśminowe inicjatywy edukacyjne” – zajęcia cykliczne rozwijające zainteresowania dzieci.

5. Udział w akcji prozdrowotnej z udziałem rodziców „BieGAJ do Woli”.

6. Udział w kampanii „Rowerowy Maj”.

7. „Psia gwiazdka” – schronisko dla zwierząt w Józefowie.

8. „Góra grosza”.

9. „Nakrętki zbieramy – psiakom pomagamy” zbieranie nakrętek na rzecz Fundacji „Przyjaciele Braci Mniejszych”.

 

TRADYCYJNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI  

 

•    „Pożegnanie lata” – impreza integracyjna w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci i rodziców.

•     Impreza dla dzieci najmłodszych z udziałem rodziców „Pasowanie na przedszkolaka”.

•    Kultywowanie tradycji związanych z państwowymi świętami – Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość przygotowana przez dzieci dla  personelu przedszkola.

•    Święto niepodległości – co roku dzieci przygotowują program artystyczny. Rodzice i dzieci wspólnie uczestniczą w przedstawieniu teatralnym na terenie placówki oraz zajęciach edukacyjnych związanych z tematem.

•    Obchody DNIA PLUSZOWEGO MISIA (listopad).

•    Impreza mikołajkowa o zasięgu  dzielnicowym „Z Mikołajem po Europie” – współorganizowana przez Przedszkole nr 350 dla dzieci 4- 5 letnich z wolskich przedszkoli.

•     Kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami bożonarodzeniowymi – Spotkanie wielopokoleniowe „.Kolęduj razem z nami” z udziałem dzieci z przedszkoli, szkół, a także rodziców oraz seniorów.

•    Bal choinkowy i spotkanie z Mikołajem dla dzieci.

•    Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu z udziałem rodziców – wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i stroików świątecznych.

•    Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

•    „Kolorowy dzień w przedszkolu” – w którym nauczycielki organizują dla dzieci  różnorodne zabawy , konkursy, prezentują  przedstawienia teatralne, prace plastyczne w wykonaniu dzieci w odniesieniu do wcześniej określonej kolorystyce.

•    Bal Karnawałowy w  przedszkolu.

•    Święto rodziny w przedszkolu.

•    Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

•    Działania ekologiczne na terenie ogrodu.

•     Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem gliny podczas, których dzieci mają okazję do wyzwalania napięć emocjonalnych, tworzenia różnorodnych wytworów według własnego pomysłu, czasem prac pod kierunkiem nauczyciela.

•    Udział w lekcjach bibliotecznych na terenie dzielnicy – dzieci, najstarsza grupa zwiedzają czytelnię oraz wypożyczalnię. Dowiadują się się, że każdy czytelnik biblioteki posiada własną kartę biblioteczną, a książki swoją – kartę książki, na której rejestruje się liczbę wypożyczeń oraz, że książka z biblioteki ma „specjalny znaczek” – pieczęć danej biblioteki, a przede wszystkim, że książki należy szanować. Podczas każdej wizyty czytany jest wiersz lub utwór w zależności od tematu, a następnie organizowane są zajęcia plastyczne związane z tematem.

•     Udział w zajęciach  z udziałem policji pt. „Z Borsukiem bezpieczniej”.

•     Udział w cyklu zajęć edukacyjnych „Poznaj Strażnika Pikoro” prowadzonych  przez Straż Miejską w  zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim.

•     Współpracujemy ze szkołą w celu ułatwienia dzieciom sześcioletnim przystosowania się do szkolnej rzeczywistości, przekroczenia progu szkolnego dla sześciolatków.

•     Współpracujemy z Klubem Seniora – integracja pokoleń, uczenie dzieci szacunku do osób starszych.

•     Organizujemy wyjścia do miejsc związanych z historią – opieka nad wybranymi pomnikami w okolicy przedszkola.

 

UCZESTNICZYMY W RÓŻNORODNYCH AKCJACH:

 

•    „Nakrętki zbieramy – psiakom pomagamy”
Dzieci wraz z rodzicami biorą udział w zbiórce nakrętek z której dochody zostaną przekazane na rzecz Fundacji „Przyjaciele Braci Mnieszych”.
   Udział w akcji „Psia gwiazdka” – gromadzenie przez dzieci i rodziców koców, kołder i karmy dla zwierząt w schronisku Józefów koło Legionowa.
   Uczestnictwo w akcji charytatywnej pod patronatem MEN oraz „Towarzystwa Nasz Dom”, „Góra grosza”, dzieci z naszego przedszkola zbierają monety jednogroszowe do przygotowanego pojemnika ustawionego w ogólnodostępnym miejscu w przedszkolu. Niesienie pomocy  dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych.
   Uczestnictwo w akcji ekologicznej  „Sprzątanie Świata”.
   Uczestnictwo w akcji prozdrowotnej „BieGAJ do Woli”.
   Udział w akcji gwiazdkowej – przekazanie przez parafię św. Wojciecha paczek dla dzieci z naszego przedszkola wytypowanych przez placówkę.

Skip to content