Projekty, osiągnięcia

Pracujemy w oparciu o programy

 

1.    „Koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie”.
2.    Roczny plan pracy2020-21
3.    Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.
4.    Program edukacji matematycznej „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
5.    Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich „Dobry Start” aut.M. Bogdanowicz, M.Barańska, E.Jakacka
6.    Program adaptacyjny „ W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą”.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH/INNOWACJACH

 

Program „ZDROWY UŚMIECH NASZYCH DZIECI” –  nauka prawidłowych zasad pielęgnacji zębów i cykl 10 comiesięcznych zabiegów fluoryzacji

„Program zbiórki zużytych baterii i akumulatorów”
Nasza placówka jest uczestnikiem „Programu Szkolnego REBA – zbiórki zużytych baterii i akumulatorów”
Program ten ma na celu zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Polega na zbieraniu przez placówki oświatowe zużytych baterii i akumulatorów do specjalnego pojemnika dostarczonego przez REBA.

Program wychowania przedszkolnego ” Od zabawy do nauki” aut. Dorota kucharska, Anna Pawłowska – Niedbała wyd. Nowa Era

Program wychowania w przedszkolu „Kocham przedszkole” aut. Joanna Marcinkiewicz, Anna Borchard wyd. WSiP

Realizacja programu powszechnej dwujęzyczności „Baby Beetles”, „Tom and Keri” Innowacja pedagogiczna „ Zmysły w czterech porach roku” – stymulowania   zmysłów dziecka: węchu, słuchu, wzroku, dotyku, smaku

„Książeczki z domowej biblioteczki” – promowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci.

„Warto odkręcać”– zbieranie zużytych nakrętek na rehabilitację dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu dla stowarzyszenia „Usłyszeć świat”

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI  KTÓRE SĄ TRADYCJĄ W PRZEDSZKOLU

 

•    „Pożegnanie lata” – impreza integracyjna w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci i rodziców,

•     Impreza dla dzieci najmłodszych z udziałem rodziców „Pasowanie na przedszkolaka”

•    Kultywowanie tradycji związanych z państwowymi świętami – Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość przygotowana przez dzieci dla  personelu przedszkola,

•    Święto niepodległości – co roku dzieci przygotowują program artystyczny. Rodzice i dzieci wspólnie uczestniczą w przedstawieniu teatralnym na terenie placówki oraz zajęciach edukacyjnych związanych z tematem,

•    obchody DNIA PLUSZOWEGO MISIA (listopad)

•    Kultywowanie polskich zwyczajów „Andrzejkowe czary, mary”- zabawa dla dzieci zorganizowana na terenie przedszkola,

•     Impreza mikołajkowa o zasięgu  dzielnicowym „Z Mikołajem po Europie” – współorganizowana przez Przedszkole nr 350 dla dzieci 4- 5 letnich z wolskich przedszkoli,

•     Kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami bożonarodzeniowymi – Spotkanie wielopokoleniowe „ Kolęduj razem z nami” z udziałem dzieci z przedszkoli, szkoły, rodziców oraz seniorów,

•    Bal choinkowi spotkanie z Mikołajem dla dzieci,

•    Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu z udziałem rodziców – wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i stroików świątecznych,

•    Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,

•    „Kolorowy dzień w przedszkolu” – w którym nauczycielki organizują dla dzieci  różnorodne zabawy , konkursy, prezentują  przedstawienia teatralne, prace plastyczne w wykonaniu dzieci w odniesieniu do wcześniej określonej kolorystyce,

•     Bak Karnawałowy w  przedszkolu,

•    Święto rodziny w przedszkolu,

•    Uroczyste zakończenie roku szkolnego

•    Działania ekologiczne na terenie ogrodu

•     Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem gliny podczas, których dzieci mają okazję do wyzwalania napięć emocjonalnych, tworzenia różnorodnych wytworów według własnego pomysłu, czasem prac pod kierunkiem nauczyciela,

•    Udział w lekcjach bibliotecznych na terenie dzielnicy – dzieci, najstarsza grupa zwiedzają czytelnię oraz wypożyczalnię. Dowiadują się się, że każdy czytelnik biblioteki posiada własną kartę biblioteczną, a książki swoją – kartę książki, na której rejestruje się liczbę wypożyczeń, także, że książka z biblioteki ma „specjalny znaczek” – pieczęć danej biblioteki, a przede wszystkim, że książki należy szanować Podczas każdej wizyty czytany jest wiersz lub utwór w zależności od tematu , a następnie organizowane są zajęcia plastyczne związane z tematem,

•     Udział w zajęciach  z udziałem policji pt ” Z Borsukiem bezpieczniej”

•     Udział w cyklu zajęć edukacyjnych „Poznaj Straznika Pikoro” prowadzonych  przez Straż Miejską w  zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim,

•     Współpracujemy ze szkołą w celu ułatwienia dzieciom sześcioletnim przystosowania się do szkolnej rzeczywistości, przekroczenia progu szkolnego dla sześciolatków,

•     Współpracujemy z Klubem Seniora – integracja pokoleń, uczenie dzieci szacunku do osób starszych,

•     Organizujemy wyjścia do miejsc związanych z historią – opieka nad wybranymi pomnikami w okolicy przedszkola,

•    Zajęcia artystyczne dla chętnych dzieci prowadzone nieodpłatnie  przez nauczycielki przedszkola po realizacji podstawy programowej,

 

UCZESTNICZYMY W RÓŻNORODNYCH AKCJACH:

 

•    „WARTO ODKRĘCAĆ”
Dzieci wraz z rodzicami biorą udział w zbiórce nakrętek z której dochody zostaną przekazane na rehabilitacje dzieci z wadami słuchu
    Udział w akcji „Psia gwiazdka” – gromadzenie przez dzieci i rodziców koców, kołder i karmy dla zwierząt w schronisku Jóżefów koło Legionowa
    Uczestnictwo w akcji charytatywnej pod patronatem MEN oraz „ Towarzystwa Nasz Dom” „ Góra grosza”, dzieci z naszego przedszkola zbierają monety jednogroszowe do przygotowanego pojemnika ustawionego w ogólnodostępnym miejscu w przedszkolu. Niesienie pomocy  dla dzieci z domów dziecka  i rodzin zastępczych,
    Uczestnictwo w akcji – ekologicznej  „ Sprzątanie Świata”
   Udział w akcji gwiazdkowej – przekazanie przez parafię św. Wojciecha paczek dla dzieci z naszego przedszkola wytypowanych przez placówkę.

 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH DZIECI

 

Udział  w konkursach,  przeglądach, olimpiadach, imprezach kulturalno – sportowych na poziomie dzielnicy, miasta i  kraju

•    Konkurs  ekologiczny dla wolskich przedszkoli „Eko-przedszkolaki” współfinansowany w ramach projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
•    Dzielnicowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Muzyką malowane”
•    Dzielnicowy Konkurs  plastyczno – techniczny „Szopka Bożonarodzeniowa”
•    Dzielnicowy IVX Przegląd Kolęd i Pastorałek,
•    Warszawski konkurs  plastyczny „Warszawa w czterech porach roku”
•    Warszawski  przegląd taneczny „Na ludową nutę”
•    Ogólnopolskim konkurs ekologicznym „Zrób to sam”
•    Szkolno- przedszkolna „IV Olimpiada Sportowa”
•    XII edycja  konkursu plastycznego z cyklu „Wiosenne Tradycje”

Pozostałe planowane działania edukacyjne w bieżącym roku będą sukcesywnie państwu przekazywane.