Zajęcia w ramach realizacji innowacji „Zmysły w czterech porach roku”