Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Misja

 „ Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.” 

 

 Misja przedszkola    

 

 •   Stwarzamy równe szanse edukacyjne wszystkim dzieciom, uwzględniając potrzeby środowiska.
 •   Poprzez stosowanie  aktywnych  metod pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujących naturalny potencjał rozwojowy dzieci, wyposażamy je w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania dojrzałości szkolnej.
 •   Przygotowujemy dziecko do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nimi szkoła, w której rozpoczynają naukę bez stresu i w poczuciu własnej wartości.
 •   Stwarzamy sytuacje wyzwalające u dzieci przeżycia skłaniające do kreatywności, wpływające na kształtowanie postaw moralnych.
 •   Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze przedszkolaków. Wychowujemy dziecko aktywne, wrażliwe, kulturalne, radzące sobie z problemami.
 •   Stwarzamy dla każdego wychowanka warunki wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości i potrzeb.
 •   Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektując jego potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 •   Stwarzamy przyjazną i domową atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa. Uczymy dzieci odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. Dzieci potrzebujące pomocy znajdują oparcie w nauczycielach.
 •   Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 •   Jesteśmy otwarci na propozycje i opinie rodziców, zapraszamy ich do aktywnego udziału w życiu przedszkola, współpracujemy z nimi oraz ze środowiskiem lokalnym, w celu dopełnienia i wzbogacania procesu wychowawczo – dydaktycznego.
 •  Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem ciągłym, dlatego nauczyciele naszego przedszkola ustawicznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.
Skip to content