Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Opłaty

PROSIMY  O TERMINOWE REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI

 

Opłaty od 1 września 2019 r. wynoszą:

 

stawka żywieniowa 3 posiłki 10,00 zł
stawka żywieniowa 2 posiłki 8,00 zł

 

Rodziców, którzy chcą dokonać zmiany dotyczącej korzystania z ilości posiłków prosimy o poinformowanie o tym fakcie na piśmie p. Kierownik Gospodarczą do 1 dnia miesiąca, w którym nastąpi zmiana.

 

Opłata za żywienie:

Nr konta 49 1030 1508 0000 0005 5065 9069

 

OD PAŹDZIERNIKA 2019 R. WSZYSTKICH OPŁAT DOKONUJEMY PRZELEWEM

1.Za żywienie bez zmian na konto:

Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”

49 1030 1508 0000 0005 5065 9069

 

2. Za Radę Rodziców na konto:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj”

92 1160 2202 0000 0003 9012 4515.

 

3. W październiku i lutym dokonujemy opłat za Fluoryzację

/30zł/ oraz Basen /36 zł/ dotyczy dzieci 5-letnich/ na konto

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj”

92 1160 2202 0000 0003 9012 4515.

 

W przypadku opłat za fluoryzację i basen prosimy o dwa oddzielne przelewy.

Wszystkich opłat dokonujemy do  15-go każdego miesiąca,

W TYTULE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY.

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE OPŁAT.

Skip to content