Opłaty

PROSIMY  O TERMINOWE REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI

 

Opłaty od 1 września 2018 r. wynoszą:

 

stawka żywieniowa 3 posiłki 9,50 zł
stawka żywieniowa 2 posiłki 7,60 zł

 

Rodziców, którzy chcą dokonać zmiany dotyczącej korzystania z ilości posiłków prosimy o poinformowanie o tym fakcie na piśmie p. Kierownik Gospodarczą do 1 dnia miesiąca, w którym nastąpi zmiana.

 

Opłata za żywienie:

Nr konta 49 1030 1508 0000 0005 5065 9069