Rada rodziców

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców – na rok szkolny 2018/19

Przewodniczący – Adrian Świerszcz,

Z-ca przewodniczącego – Ewa Kononiuk,

Skarbnik – Krzysztof Jurasiewicz,

Sekretarz – Dominika Gałęzowska,

Członek – Anna Gregier