Rada rodziców

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców – na rok szkolny 2019/20

Przewodniczący – Adrian Świerszcz,

Z-ca przewodniczącego – Ewa Kononiuk,

Skarbnik – Krzysztof Jurasiewicz,

Sekretarz – Anna Gregier,

Członek – Magdalena Borodynko