Rada rodziców

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców – na rok szkolny 2020/21

Przewodniczący – Adrian Świerszcz,

Z-ca przewodniczącego – Aleksandra Czetwertyńska,

Skarbnik – Krzysztof Jurasiewicz,

Sekretarz – Patrycja Figura,

Członek – Piotr Fiedoruk