Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

III Warszawski Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Ukochany kraj – umiłowany kraj”

Regulamin

1.    Organizatorzy festiwalu

Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”, ul. Wolska 79, 01 – 229 Warszawa
Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”, ul. Wieluńska 12, 01 – 240 Warszawa

2.    Cele festiwalu:
•    rozbudzanie twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym – umiejętności tworzenia treści  lub własnej interpretacji dowolnego utworu muzycznego;
•    promowanie dzieci uzdolnionych oraz ich możliwości wokalnych;
•    rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu;
•    stwarzanie okazji sprzyjających odczuwaniu indywidualnego sukcesu;
•    integrowanie środowisk przedszkolnych.

3. Termin i miejsce festiwalu:
15.03.2018 r.godz.10.00 w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”, ul. Wolska 79.

4. Uczestnicy:
Dzieci 5 -6 letnie  uczęszczające do warszawskich przedszkoli.

5. Warunki uczestnictwa:
•    przedszkole może zgłosić jednego solistę lub duet;
•    solista lub duet  prezentuje jedną piosenkę;
•    uczestnik może śpiewać: a-capella, przy akompaniamencie instrumentu lub z podkładem
muzycznym z nośnika elektronicznego;
•    w przypadku korzystania z podkładu muzycznego na  nośniku elektronicznym, prosimy o dostarczenie urządzenia  do 07.03.2018 r. do Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”, ul. Wolska 79;
•    czas wykonania utworu nie może przekraczać 3 minuty;
•    warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie scanu karty zgłoszeniowej mailem
na adres p74@edu.um.warszawa.pl w terminie do 26 lutego 2018 r.;
•    udział w  festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie wizerunku dzieci biorących udział w festiwalu zgodnie
z załączoną kartą zgłoszenia.

6.  Kryteria oceniania oraz nagrody
•    Organizator powołuje Komisję, która oceniać będzie:
•    twórczość (własna treść utworu) lub innowacyjność wykonania dowolnego utworu muzycznego,
•     walory głosowe,
•    muzykalność,
•    interpretację,
•     osobowość sceniczną uczestnika.
•    Jury ocenia występ uczestnika według wyżej wymienionych kryteriów w skali od 1do5 punktów.
•    Laureaci w kategorii solista lub duet oraz pozostali uczestnicy otrzymają  dyplomy oraz upominki,
•    W ramach szczególnego wyróżnienia  przewidziana jest  nagroda ufundowana przez Przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy – panią Małgorzatę Żuber – Zielicz.
•    Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
•    Koordynatorzy festiwalu: Anna Uziałło 660 618 375 oraz Marzena Fila 606 944 864.

Serdecznie zapraszamy

więcej informacji o wydarzeniu będzie można znaleźć na stronie  www.wola.waw.pl

Skip to content