Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Ogłoszenie wyniku na przetarg ograniczony dot. modernizacji ogrodu przedszkolnego

Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”, ul. Wieluńska 12,  02 – 240 Warszawa

OGŁASZA WYNIK

postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego

na

wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. modernizacja ogrodu przedszkolnego”.

Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” ul. Wieluńska 12, 02 – 240 Warszawa, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę GARDEN DESIGNERS Derkacz i wspólnicy Sp. J., ul. Nowy Świat 30, 20 – 418 Lublin z ceną realizacji zamówienia 331.960,46 zł brutto.

 

Wskazana oferta uzyskała w kryterium:

 • cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 65,00 pkt.
 • doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
 • wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 6,66 pkt.
 • koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10,00 pkt.
 • skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5,00 pkt.
 • łącznie: 96,66 pkt.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta złożona przez:

 

 • AG – COMPLEX Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03 – 046 Warszawa, uzyskała w kryterium:
  • cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 59,58 pkt.
  • doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
  • wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 5,55 pkt.
  • koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10,00 pkt.
  • skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5,00 pkt.
  • łącznie: 90,13 pkt.

 

 • Konsorcjum w składzie: 1) Piotr Zakrzewski, Armii Krajowej 2/26, 18-200 Wysokie Mazowieckie; 2) AS BUD Albert Śpiewakowski, ul. Ciołkosza 2/41, 03 – 134 Warszawa uzyskała w kryterium:
  • cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 51,59 pkt.
  • doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
  • wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 10,00 pkt.
  • koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10,00 pkt.
  • skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5,00 pkt.
  • łącznie: 86,59 pkt.

 

 • Konsorcjum w składzie: 1) HELBAU USŁUGI BUDOWLANE Walentyna Śliwińska- Urbat, Romanówka 32, 17- 300 Siemiatycze; 2) UNIVERSAL GROUP Sp. z o.o., ul. Wilanowska 37, 05 – 510 Konstancin – Jeziorna, uzyskała w kryterium:
  • cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) – 53,15 pkt.
  • doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia – 10,00 pkt.
  • wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw w elementy małej architektury – 10,00 pkt.
  • koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10,00 pkt.
  • skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5,00 pkt.
  • łącznie: 88,15 pkt.

 

Skip to content