Przedszkolny Konkurs Fotograficzny „Aktywni razem”

Zapraszamy do udziału dzieci wraz z rodzicami w Przedszkolnym Konkursie Fotograficznym „Aktywni razem”  

     – fotorelacja z rodzinnych aktywności ruchowych.

Regulamin konkursu

1.Organizator konkursu:

Przedszkole „Jaśminowy Gaj”, ul. Wieluńska 12.

2. Celem konkursu jest:

– upowszechnienie i popularyzacja fotografii  jako dziedziny sztuki,

– zachęcenie dzieci i ich bliskich do organizowania wspólnych aktywności ruchowych i „uwiecznienie” ich na fotografii.

3. Miejsce i termin konkursu:

Konkurs odbędzie się w Przedszkolu nr 350 od dnia 29.04.2019 r. do 17.05.2019 r.

4. Uczestnicy:

Dzieci 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola nr 350 wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

5. Warunki uczestnictwa:

  • Każdy uczestnik przygotowuje 1-3 fotografie w formacie 15cm x 21cm lub w formacie większym.
  • Fotografie w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym dostarczamy do wychowawców grupy dziecka w terminie do 17.05.2019r.
  • Do fotografii dołączamy załączniki/klauzule dotyczące przetwarzania  danych osobowych.
  • Każda fotografia powinna zostać podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, grupa, tytuł fotografii.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.05.2019 r.

8. Organizator powoła jury konkursowe, które wyłoni nagrodzone i wyróżnione prace.

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci 1,2,3 miejsca- nagrody specjalne w postaci własnych fotografii wydrukowanych na płótnie.

10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na tablicy w holu przedszkola.

11. Koordynatorzy konkursu: Anna Schulz, Elżbieta Zasadzień.

Zapraszamy!