Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
16 kwietnia 14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

 godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.
25 maja
godz. 14.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

25 maja

 

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za wyżywienie.
20 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.
20 czerwca
godz. 14.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

 

Skip to content