Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Praca przedszkola w okresie 12-18.04.2021 r.

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego MEiN z dnia 08.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r. poz. 651) informuję, że w okresie 12-18.04.2021 r. placówka dostępna będzie dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 oraz pozostałych wskazanych w rozporządzeniu z dnia
26.03.2021 r. Uprawniony rodzic, wyrażający potrzebę skorzystania z przedszkola w wyżej wymienionym okresie wypełnia stosowny wniosek – wzór
w załączeniu.
Wzór wniosku: wniosek o opiekę042021

Skip to content