Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

O nas

Przedszkole Nr 350 „Jaśminowy Gaj”

 

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, parterowym, otoczone pięknym parkiem im. E. Szymańskiego.

 

Teren wokół przedszkola jest bezpieczny i spokojny.

 

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe i duży ogród pełen zieleni.

 

Dzieci mają do dyspozycji 5 kolorowych, bogato wyposażonych sal zajęć, łazienki i salę gimnastyczną.

 

Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych.

 

Do przedszkola uczęszcza średnio 125 dzieci, po 25 w każdym z pięciu oddziałów.

 

W każdej z grup pracują dwie nauczycielki, których pracę wspomagają pracownicy obsługi.

 

W przedszkolu panuje miła, rodzinna i serdeczna atmosfera.

 

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu codziennym placówki, pomagając przy organizacji licznych imprez i wycieczek. Mają okazję obserwować swoje dziecko na tle grupy, podczas organizowanych zajęć otwartych. Wspólnie z nauczycielkami przygotowują dekoracje na imprezy okolicznościowe np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, na których bawią się razem z dziećmi.

 

Przedszkole współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.
Dzieci biorą udział w  imprezach kulturalno – sportowych, konkursach, olimpiadach i przeglądach na terenie dzielnicy i poza nią. Współpracujemy z  Policją, Strażą Miejską, Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży, Szkołą Podstawową,   Ośrodkiem Kultury im. Stefana Żeromskiego, Ośrodkiem  Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola, z Zespołem Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej oraz fundacja pozarządową „Porozumienie bez Barier”
Uczestniczymy w różnorodnych akcjach charytatywnych.
Oferujemy dzieciom również dodatkową  ofertę  edukacyjną; zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem gliny, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, kulinarne, badawcze dla chętnych dzieci prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup i rodzica,  zajęcia na basenie. Organizujemy wiele wyjść i wycieczek edukacyjno – rekreacyjnych.

Skip to content