Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Opłaty

PROSIMY  O TERMINOWE REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI

 

Opłaty wynoszą:

 

stawka żywieniowa 3 posiłki 15,00 zł
stawka żywieniowa 2 posiłki (śniadanie + obiad) 12,00 zł

 

Rodziców, którzy chcą dokonać zmiany dotyczącej korzystania z ilości posiłków prosimy o poinformowanie o tym fakcie na piśmie p. Kierownik Gospodarczą do 1 dnia miesiąca, w którym nastąpi zmiana.

 

Opłata za żywienie:

Nr konta 49 1030 1508 0000 0005 5065 9069

 

WSZYSTKICH OPŁAT DOKONUJEMY PRZELEWEM

1. Za żywienie na konto:

Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”

49 1030 1508 0000 0005 5065 9069

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

 

2. Za Radę Rodziców na konto:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj”

04 1090 1056 0000 0001 5197 9088.

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

 

3. Za fluoryzację na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj”

04 1090 1056 0000 0001 5197 9088.

w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

 

Wszystkich opłat dokonujemy z góry, do  15-go każdego miesiąca,

W TYTULE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY.

PROSZĘ O TERMINOWE DOKONYWANIE OPŁAT.

Skip to content